UPDATE : 29/10/2023

ฝ่ายบุคคล บริษัทเวลเทค กรุ๊ป จำกัด

13/27,13/28 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel. 02-491-4564 (อัตโนมัติ 200 สาย) Fax. 02-491-4598

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.

E-mail : human_resource@welltechgroup.co.th
Website : www.welltechgroup.co.th

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานการตลาด

ลักษณะงาน

ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย, วางแผนกิจกรรมทางด้านการตลาด และเปิดตลาดสินค้าใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • – มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • – บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รอบคอบและมีความรับผิดชอบ
 • – ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • – สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • – มีประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับสินค้าไอที (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • – สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานเลขานุการ/จัดซื้อต่างประเทศ

ลักษณะงาน

-ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ เพื่อสอบราคาและสั่งสินค้า ตามรายละเอียดด้านเทคนิคของสินค้า ที่บริษัทและลูกค้าต้องการ
-ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในใบเสนอราคา ที่ได้รับจาก Supplier ต่างประเทศเพื่อให้ได้ตามสเปค ราคา ระยะเวลาส่งสินค้าตามที่ต้องการ
-ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
-ประสานงานกับบริษัทชิปปิ้ง ตรวจสอบเอกสารนำเข้าให้ถูกต้อง
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อกับต่างประเทศทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศ รับสินค้าและประสานงานแจ้งสินค้าเข้าให้หน่วยงานต่างๆ ที่สั่งซื้อสินค้าทราบ และประสานด้านการจ่ายค่าสินค้าให้ตรงตามเวลาเพื่อรักษาเครดิต
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท เช่น แผนกบัญชี แผนกขาย แผนกคลังสินค้า เกี่ยวกับการจัดหาซื้อสินค้า
-จัดทำรายงานประวัติ Supplier และเก็บข้อมูลสินค้า ราคา ประวัติการซื้อสินค้า
-ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • -มีประสบการณ์1-2 ปี ด้านจัดซื้อและเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อต่างประเทศ (จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • -มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดีเยี่ยม
 • -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • -มีทักษะการเจรจาต่อรอง และคิดวิเคราะห์
 • -ทราบขั้นตอน และเอกสารนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างดี
 • -มีความระเอียดรอบคอบในระบบงานเอกสารและส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันเวลา
 • -มีความขยันและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • – ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานขาย

ลักษณะงาน

นำเสนอขายสินค้าประเภทไอที ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ, เดินทางพบปะลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • – วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • – บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
 • – มีความกระตือรือร้น และรักงานขาย
 • – มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าไอที (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • – สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • – สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (มีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานการตลาด

ลักษณะงาน

ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างเสมอ
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการตลาด จัดเก็บและดูแลเครื่องมือทางการตลาด งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • – วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • – ประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • – มีความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต Social Media Microsoft office
 • – มีความคิดสร้างสรรค์
 • – หากมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์ ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • – ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานจัดส่ง

ลักษณะงาน

ขนย้ายสินค้าและจัดเรียงสินค้าขึ้นรถตามใบสั่งงาน จัดเรียงสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้น/ลง จากรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทลูกค้า ทำความสะอาดพื้นที่ภายในขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • -เขียน อ่าน ภาษาไทยได้
 • – ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
 • – มีบุคคลค้ำประกัน
 • – สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • – ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

เป็นพนักงานขายหน้าร้าน ประจำสาขาห้างซีคอนสแควร์
ขายสินค้าประเภทไอที

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – มีประสบการณ์ด้านการขายไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • – มีความรู้เบิ้องต้นด้านสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 • มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน รวมถึงการควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • – มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • – อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • – สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

นำเสนอขายสินค้า แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ สามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ถูกต้อง ใช้วิธีการที่จะดึงดูดลูกค้า หรือสร้างจุดสนใจให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • -เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 39 ปี
 • -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า
 • – มีทักษะด้านการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
 • – มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • -ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานฝ่ายคลังสินค้า

ลักษณะงาน

ดำเนินการดูแล จัดเตรียม บรรจุภัณฑ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า ปฏิบัติงานตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ตรวจสอบ ยืนยันการรับมอบสินค้า การส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • -เพศชาย อายุ 21 – 38 ปี
 • -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • -มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า
 • -ซื่อสัตย์ โปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
 • -ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
 • — มีบุคคลค้ำประกัน
 • -ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานการตลาด

ลักษณะงาน

ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างเสมอ
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการตลาด จัดเก็บและดูแลเครื่องมือทางการตลาด งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • – วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • – ประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • – มีความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต Social Media Microsoft office
 • – มีความคิดสร้างสรรค์
 • – หากมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์ ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • – ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ส่งข้อมูลสมัครงาน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานบุคล

ลักษณะงาน

– จัดหาอัตรากำลังคน และควบคุมการดำเนินงานสรรหาให้เป็นได้ตามเป้าหมาย
– จัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กรในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์
– รับผิดชอบการบังคับใช้ข้อบังคับการทำงานและกฎระเบียบต่างๆ
– ดูแลสวัสดิการ บันทึกเวลาการทำงาน และสรุปรายงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
– รับผิดชอบงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • -เพศหญิง อายุ 28-42 ปี
 • – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • – มีทักษะในการวางแผน มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 • – มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการสื่อสารและเจรจา ประสานงานที่ดี
 • – ควบคุมอารมณ์ได้ ให้เกียรติคนอื่น
 • – ยอมรับความผิดพลาดได้ พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง
 • – สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Word,Excel, Powerpoint ได้ดี
 • – ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว
ส่งข้อมูลสมัครงาน