CAREER


 
ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย แนบรูปถ่ายพร้อมหลักฐานการสมัครงานที่:
 
ฝ่ายบุคคล บริษัทเวลเทค กรุ๊ป จำกัด 
13/27,13/28 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-491-4564 (อัตโนมัติ 200 สาย) Fax. 02-491-4598
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

E-mail : human_resource@welltechgroup.co.th

Website : www.welltechgroup.co.th 

 •   เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง

   หน่้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนของงานจัดส่ง

  ลักษณะงาน

  ขับรถส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

  คุณสมบัติผู้สมัคร

            - เพศชาย อายุ 20-35 ปี

            - ไม่จำกัดวุฒิ (อ่านออกเขียนได้)

            - บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รอบคอบและมีความรับผิดชอบ

            - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

            - มีคนคำประกัน

   

  สมัครงาน

 •    เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานขาย

   

  ลักษณะงาน

  นำเสนอขายสินค้าประเภทไอที ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ, เดินทางพบปะลูกค้า

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

  - วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

  - บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี

  - มีความกระตือรือร้น และรักงานขาย

  - มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าไอที (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (มีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  สมัครงาน

 •   เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานของจัดซื้อ

   

  ลักษณะงาน

  เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ ส่ง Order ให้ Supplier ทั้งหมด เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา จัดทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับจัดซื้อ

  และสามารถเขียน e-mail โต้ตอบกับ Supplier ต่างประเทศได้


  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

  - วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

  - สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้

  - มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้า (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เก่งภาษาอังกฤษ

   

  สมัครงาน